Välkommen till Nöjdkundgaranti!

Vår symbol utgör ett mervärde för kunderna då företaget har en verifierad nöjdkundgaranti som ställer krav på företagen som får använda vårt sigill. Du som kund kan förvänta dig mer av anslutna företag. I gengäld får dessa företag en konkurrensfördel gentemot företag som saknar verifieringen.

Verifierad nöjd-kund-garanti:

Anslutna företag har valt att ha en verifierad nöjd-kund-garanti. Det är inte bara ett påstående och först genom verifieringen kan kunden känna en trygghet i att garantin hålls. Vilket företag som helst kan påstå sig ha en nöjd-kund-garanti men me vårt sigill så vet du som kund att dom lever upp till åtagandet.

Om ett anslutet företag inte fullföljer sin garanti så kan ni rapportera företaget via vår hemsida varpå vi kontaktar företaget och inleder diskussion med båda parter. Om företaget ej hanterar kunden på ett tillfredställande sätt och det ligger grund för missnöje så kommer företaget att mista sin verifiering. Därigenom vet du som kund att anslutna företag anstränger sig mer än andra företag.