Välkommen till Nöjdkundgaranti!

Vår symbol utgör ett mervärde för kunderna då företaget har en verifierad nöjdkundgaranti som ställer krav på företagen som får använda vårt sigill. Du som kund kan förvänta dig mer av anslutna företag. I gengäld får dessa företag en konkurrensfördel gentemot företag som saknar verifieringen.

Syfte

Syftet med nöjd-kund-garanti är att skapa fördelar för såväl kunder som ambitiösa och kundorienterade företag.

Företag som är medlem i nöjd-kund-garanti har gjort ett aktivt val att förbinda sig till en policy och riktlinjer. Många företag uttalar en nöjd-kund-garanti som är overifierad och inte förbinder dom till några externa skyldigheter. Vad händer om ett företag med overifierad nöjd-kund-garanti väljer att ignorera kundens upplevelse? Du som kund kan naturligtvis hävda din rätt gentemot företagets nöjd-kund-garanti men det finns inga konsekvenser för företaget om dom väljer att se till sin egen vinning istället för ditt missnöje. Har däremot företaget vår verifierade garanti och skyltar med vårt sigill så förbinder man sig till våra riktlinjer. Bryter man mot dessa så riskerar man att förlora konkurrensfördelen som kommer med förmånen att kunna marknadsföra sig med sigillet. Genom dessa riktlinjer ska nöjd-kund-garanti gynna både kunderna och företagen som förstår värdet av nöjda kunder.